FANDOM


Hi-Speedroid Puzzle
HSR(ハイスピードロイド)(かい)(とう)(らっ)()ズール
HiSpeedroidPuzzle-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド
かい
とう
らっ
ぱズール
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
かい
とう
らっ
ズール
 Tên Nhật (rōmaji) Haisupīdoroido Kaitōrappa Zūru
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid Sharp Sword Revolt Rip Zuru
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1600
 Mã số 86943389
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác