FANDOM


Hieratic Dragon of Gebeb
聖刻龍-ドラゴンゲイヴ
HieraticDragonofGebeb
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1800/400
Mã số 78033100
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi thẻ này hủy một quái thú đối phương bởi chiến đấu và đưa nó xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt 1 Dragon-Type Quái vật bình thường từ tay của bạn, Bộ bài Chính, hoặc Mộ, và chuyển ATK và DEF nó thành 0. Khi thẻ này bị Hi sinh: Triệu hồi Đặc Biệt 1 Quái thú Bình thường "Hieratic" từ tay của bạn, Bộ bài chính, hoặc Mộ.
English Description
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Special Summon 1 Dragon-Type Normal Monster from your hand, Deck, or Graveyard, and make its ATK and DEF 0. When this card is Tributed: Special Summon 1 "Hieratic" Normal Monster from your hand, Deck, or Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên