Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Hieratic Seal of Reflection

7.247bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Hieratic Seal of Reflection
反射の聖刻印
HieraticSealofReflection.png
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter.svg
Mã số 47360060
Mô tả Hiệu ứng
Khi một Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Hi sinh 1 quái thú "Hieratic"; phủ nhận sự kích hoạt, và nếu bạn làm thế, hủy nó.
English Description
When a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated: Tribute 1 "Hieratic" monster; negate the activation, and if you do, destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên