FANDOM


Hieratic Seal of Reflection
反射の聖刻印
HieraticSealofReflection
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 47360060
Mô tả Hiệu ứng
Khi một Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Hi sinh 1 quái thú "Hieratic"; phủ nhận sự kích hoạt, và nếu bạn làm thế, hủy nó.
English Description
When a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated: Tribute 1 "Hieratic" monster; negate the activation, and if you do, destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên