FANDOM


Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlord
(しん)(りゅう)(せい)(こく)(いん)
HieraticSealoftheSunDragonOverlord-GAOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅうの
せい
こく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
の聖
せい
こく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū no Seikokuin
 Tên Nhật (Dịch) Hieroglyphic Seal of the God Dragon
 Tên Hàn 신룡의 성각인
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 13140300
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác