FANDOM


High Priestess of Prophecy
魔導法士 ジュノン
HighPriestessofProphecy.png
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 86585274
Loại Hiệu ứng Ignition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể tiết lộ 3 lá Bài Phép "Spellbook" trên tay bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay. Một lần trong lượt: Bạn có thể trục xuất 1 Bài Phép "Spellbook" trên tay hay trong Mộ bài của bạn để chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; huỷ nó.
English Description
You can reveal 3 "Spellbook" Spell Cards in your hand; Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can banish 1 "Spellbook" Spell Card from your hand or Graveyard, then target 1 card on the field; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên