FANDOM


Hitotsu-Me Giant
サイクロプス
HitotsuMeGiant-DPKB-EN-C-1E
 Tên Nhật サイクロプス
 Tên Hàn 외눈거인
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior
 CÔNG / THỦ 1200 / 1000
 Mã số 76184692
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác