Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Hope for Escape

6.779bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Hope for Escape
活路への希望
HopeforEscape.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 80036543
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt nếu Điểm Gốc của đối phương cao hơn của bạn từ 1000 trở lên. Trả 1000 Điểm Gốc. Rút 1 lá bài ứng với mỗi 2000 điểm chênh lệch giữa Điểm Gốc của bạn và đối phương.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên