FANDOM


Hot Red Dragon Archfiend
(えん)()(りゅう) レッド・デーモン
HotRedDragonArchfiend-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Giáng Ma Long Hoàng - Xích Long
 Tên Nhật (Kana)
えん
りゅう レッド・デーモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
りゅう
レッド・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Enmaryū Reddo Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Jeweled Demon Dragon - Red Daemon
 Tên Hàn 염마룡 레드 데몬
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 39765958
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.