FANDOM


Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
(えん)()(りゅう)(おう) レッド・デーモン・カラミティ
HotRedDragonArchfiendKingCalamity-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Việt Giáng Ma Long Hoàng - Xích Ma Ương Long
 Tên Nhật (Kana)
えん
りゅう
おう レッド・デーモン・カラミティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
りゅう
おう
レッド・デーモン・カラミティ
 Tên Nhật (rōmaji) Enmaryūō Reddo Dēmon Karamiti
 Tên Nhật (Dịch) Jeweled Demon Dragon King - Red Daemon Calamity
 Tên Hàn 염마룡왕 레드 데몬 캘러미티
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 3500
 Mã số 62242678
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.