FANDOM


House Duston
ハウスダストン
HouseDuston
Nhóm liên quan Duston
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 0/1000
Mã số 40343749
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá mặt-ngửa này trên sân bị hủy bởi bài của đối phương (cả trong chiến đấu, và nó đã mặt-ngửa vào lúc bắt đầu Bước Thiệt hại, hoặc bởi hiệu ứng bài) và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt một số quái thú "Duston" do bạn chọn từ tay và/hoặc từ Bộ bài của bạn lên bất cứ đâu trên sân, nhưng bạn phải Triệu hồi Đặc biệt cùng số lượng quái thú trên sân mỗi bên.
English Description
When this face-up card on the field is destroyed by your opponent's card (either by battle, and it was face-up at the start of the Damage Step, or by card effect) and sent to the Graveyard: You can Special Summon any "Duston" monsters of your choice from your hand and/or Deck to anywhere on the field, but you must Special Summon an equal number of monsters on each side.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên