Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Humanoid Slime

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Humanoid Slime
ヒューマノイド・スライム
HumanoidSlime-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật ヒューマノイド・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Hyūmanoido Suraimu
 Tên Hàn 휴머노이드 슬라임
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 46821314
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên