FANDOM


Humanoid Slime
ヒューマノイド・スライム
HumanoidSlime-DB1-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật ヒューマノイド・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Hyūmanoido Suraimu
 Tên Hàn 휴머노이드 슬라임
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 46821314
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên