FANDOM


Humanoid Worm Drake
ヒューマノイド・ドレイク
HumanoidWormDrake-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật ヒューマノイド・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Hyūmanoido Doreiku
 Tên Nhật (Dịch) Humanoid Drake
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Fusion
 CÔNG / THỦ 2200 / 2000
 Mã số 05600127
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác