FANDOM


Humanoid Worm Drake
ヒューマノイド・ドレイク
HumanoidWormDrake-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật ヒューマノイド・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Hyūmanoido Doreiku
 Tên Nhật (Dịch) Humanoid Drake
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY WATER
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Fusion
 CÔNG / THỦ 2200 / 2000
 Mã số 05600127
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên