FANDOM


Humid Winds
(うるお)いの(かぜ)
HumidWinds-CORE-EN-C-1E
 Tên Việt Nhuận Phong
 Tên Nhật (Kana)
うるおいの
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
うるお
いの風
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Uruoi no Kaze
 Tên Hàn 습기의바람
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 92266279
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]