FANDOM


Humpty Grumpty
ハンプティ・ダンディ
HumptyGrumpty-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật ハンプティ・ダンディ
 Tên Nhật (rōmaji) Hanputi Dandi
 Tên Nhật (Dịch) Humpty Dandy
 Tên Hàn 험프티 댄디
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 0
 Mã số 71415349
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.