FANDOM


Humpty Grumpty
ハンプティ・ダンディ
HumptyGrumpty-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật ハンプティ・ダンディ
 Tên Nhật (rōmaji) Hanputi Dandi
 Tên Nhật (Dịch) Humpty Dandy
 Tên Hàn 험프티 댄디
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 0
 Mã số 71415349
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.