FANDOM


Hypnosister
ヒュプノシスター
Hypnosister-DUEA-EN-SR-UE
 Tên Nhật ヒュプノシスター
 Tên Nhật (rōmaji) Hyupunoshisutā
 Tên Hàn 더 듀얼리스트 어드벤트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1400
 Mã số 22200403
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.