FANDOM


Ice Master
アイス・ブリザード・マスター
IceMaster-LCGX-EN-C-1E
 Tên Nhật アイス・ブリザード・マスター
 Tên Nhật (rōmaji) Aisu Burizādo Masutā
 Tên Nhật (Dịch) Ice Blizzard Master
 Tên Hàn 아이스 블리자드 마스터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 32750510
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác