FANDOM


Ice Princess Zereort
(れい)(ちょう)()リオート・ハルピュイア
IcePrincessZereort-JOTL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
ちょう
きリオート・ハルピュイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
ちょう
リオート・ハルピュイア
 Tên Nhật (rōmaji) Reichōki Riōto Harupyuia
 Tên Nhật (Dịch) Reort Harpyia, the Sub-Zero Bird Princess
 Tên Hàn 영조희 리오트 할퓨이어
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 13183454
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên