FANDOM


Ice Queen
(こおり)(じょ)(おう)
IceQueen-LCGX-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こおりの
じょ
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
こおり
の女
じょ
おう
 Tên Nhật (rōmaji) Kōri no Jo'ō
 Tên Hàn 얼음 여왕
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2100
 Mã số 14462257
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác