FANDOM


Ido the Supreme Magical Force
(ちょう)()(じん)イド
IdotheSupremeMagicalForce-CRMS-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じんイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じん
イド
 Tên Nhật (rōmaji) Chōmajin Ido
 Tên Nhật (Dịch) Id the Supreme Devil
 Tên Hàn 초마신 이도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 800
 Mã số 35984222
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác