FANDOM


Igknight Cavalier
イグナイト・デリンジャー
IgknightCavalier-DOCS-EN-C-1E
 Tên Nhật イグナイト・デリンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Igunaito Derinjā
 Tên Nhật (Dịch) Igknight Derringer
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 67273917
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác