FANDOM


Igknight Crusader
イグナイト・イーグル
IgknightCrusader-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật イグナイト・イーグル
 Tên Nhật (rōmaji) Igunaito Īguru
 Tên Nhật (Dịch) Igknight Eagle
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1600 / 300
 Mã số 61639289
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.