FANDOM


Igknight Crusader
イグナイト・イーグル
IgknightCrusader-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật イグナイト・イーグル
 Tên Nhật (rōmaji) Igunaito Īguru
 Tên Nhật (Dịch) Igknight Eagle
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1600 / 300
 Mã số 61639289
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác