FANDOM


Igknight Veteran
イグナイト・ウージー
IgknightVeteran-DOCS-EN-C-1E
 Tên Nhật イグナイト・ウージー
 Tên Nhật (rōmaji) Igknight Ūjī
 Tên Nhật (Dịch) Igknight Uzi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Warrior / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1300 / 2700
 Mã số 93662626
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác