FANDOM


Ignition Phoenix
イグニッション(フェニックス)
IgnitionPhoenix-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) イグニッション
フェニックス
 Tên Nhật (Chuẩn) イグニッションP
フェニックス
 Tên Nhật (rōmaji) Igunisshon Fenikkusu
 Tên Hàn 이그닉션P(피닉스)
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 79555535
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]