Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Illusion Magic

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Illusion Magic
イリュージョン・マジック
IllusionMagic-TDIL-EN-R-1E.png
 Tên Việt Ma Thuật Ảo Ảnh
 Tên Nhật イリュージョン・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Iryūjon Majikku
 Tên Hàn 일루전 매직
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 73616671
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên