FANDOM


Imperial Order
(おう)(きゅう)(ちょく)(めい)
ImperialOrder-LCYW-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
きゅうの
ちょく
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
きゅう
の勅
ちょく
めい
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 61740673
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]