Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Indiora Doom Volt the Cubic Emperor

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
(ほう)(かい)(ちょう)(てい)インディオラ・デス・ボルト
IndioraDoomVolttheCubicEmperor-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
ちょう
ていインディオラ・デス・ボルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
ちょう
てい
インディオラ・デス・ボルト
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkai Chōtei Indiora Desu Boruto
 Tên Nhật (Dịch) Indiora Death Volt the Direction World Super Emperor
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 03775068
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên