FANDOM


Infernity Break
インフェルニティ・ブレイク
300px-InfernityBreakTSHD-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 51717541
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt khi trên tay bạn không có bài. Chọn 1 lá bài "Infernity" trong Mộ bài của bạn và loại nó ra khỏi cuộc chơi. Chọn 1 lá bài đối phương điều khiển và Tiêu diệt nó.
English Description
Activate only if you have no cards in your hand. Select 1 "Infernity" card in your Graveyard and remove it from play. Select 1 card your opponent controls and destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên