FANDOM


Infernity Break
インフェルニティ・ブレイク
300px-InfernityBreakTSHD-EN-C-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 51717541
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt khi trên tay bạn không có bài. Chọn 1 lá bài "Infernity" trong Mộ bài của bạn và loại nó ra khỏi cuộc chơi. Chọn 1 lá bài đối phương điều khiển và Tiêu diệt nó.
English Description
Activate only if you have no cards in your hand. Select 1 "Infernity" card in your Graveyard and remove it from play. Select 1 card your opponent controls and destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.