FANDOM


Infernity General
インフェルニティ・ジェネラル
300px-InfernityGeneral-YF03-EN-UR-LE.png
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 2700/1500
Mã số 17502671
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không có lá bài nào trên tay: Bạn có thể loại lá này ra khỏi cuộc chơi từ dưới mộ để chọn 2 level 3 hoặc thấp hơn quái thú "Infernity" dưới mộ; Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ bài, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu.
English Description
If you have no cards in your hand: You can banish this card from your Graveyard to target 2 Level 3 or lower "Infernity" monsters in your Graveyard; Special Summon them from the Graveyard, but their effects are negated.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên