Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Infernity Reflector

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Infernity Reflector
インフェルニティ・リフレクター
300px-InfernityReflector-TSHD-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 15313433
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ Kích hoạt bằng cách bỏ tất cả bài trên tay khi 1 quái thú "Infernity bị tiêu diệt bởi chiến đấu và đưa xuống Mộ bài. Chọn và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ dưới mộ và gây 1000 Thiệt hại cho đối phương.
English Description
Activate only by discarding all the cards in your hand when an "Infernity" monster is destroyed by battle and sent to the Graveyard. Select and Special Summon that monster from your Graveyard and inflict 1000 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên