FANDOM


Infernoid Sjette
インフェルノイド・ベルフェゴル
InfernoidSjette-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật インフェルノイド・ベルフェゴル
 Tên Nhật (rōmaji) Inferunoido Berufegōru
 Tên Nhật (Dịch) Infernoid Belphegor
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 96055137
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác