Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Insect Queen

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Insect Queen
インセクト女王(クイーン)-(Nữ hoàng côn trùng)
InsectQueen-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) インセクト
女王
クイーン-(Nữ hoàng côn trùng)
 Tên Nhật (Chuẩn) インセクト女王
クイーン
-(Nữ hoàng côn trùng)
 Tên Nhật (rōmaji) Insekuto Kuīn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2400
 Mã số 91512835
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên