FANDOM


Insect Queen
インセクト女王(クイーン)-(Nữ hoàng côn trùng)
InsectQueen-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) インセクト
女王
クイーン-(Nữ hoàng côn trùng)
 Tên Nhật (Chuẩn) インセクト女王
クイーン
-(Nữ hoàng côn trùng)
 Tên Nhật (rōmaji) Insekuto Kuīn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2400
 Mã số 91512835
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.