Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Interplanetary Invader "A"

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Interplanetary Invader "A"
(わく)(せい)からの(ぶっ)(たい)(エー)
InterplanetaryInvaderA-LODT-EN-C-1E.png
 Tên Việt Kẻ Xâm Lược Liên Hành Tinh "A"
 Tên Nhật (Kana)
わく
せいからの
ぶっ
たい
エー
 Tên Nhật (Chuẩn)
わく
せい
からの物
ぶっ
たい
エー
 Tên Nhật (rōmaji) Wakusei-kara no Buttai Ē
 Tên Nhật (Dịch) Interplanetary Object A
 Tên Hàn 혹성에서온물체A
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 500
 Mã số 14729426
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên