FANDOM


Interplanetarypurplythorny Beast
()(かい)(きょく)()(じゅう)
InterplanetarypurplythornyBeast-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
かいの
きょく
じゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
の棘
きょく
じゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Ikai no Kyokushijū
 Tên Hàn 이계의 극자수
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 2200
 Mã số 80208323
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.