FANDOM


Invoked Caliga
(しょう)(かん)(じゅう)カリギュラ
InvokedCaliga-FUEN-EN-ScR-1E
 Tên Việt Triệu Hồn Thú Caliga
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
じゅうカリギュラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
じゅう
カリギュラ
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanjū Karigyura
 Tên Nhật (Dịch) Invoked Beast Caligula
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1800
 Mã số 13529466
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác