FANDOM


Jack Knight of the World Scars
(せい)(こん)機界騎士(ジャックナイツ)
JackKnightoftheWorldScars-EXFO-JP-UR
 Tên Nhật (Kana)
せい
こんの
機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
こん
の機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Seikon no Jakkunaitsu
 Tên Nhật (Dịch) Jack Knights of the Star Scars
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 3000 / 3
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Chưa phát hành

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.