FANDOM


Jain, Lightsworn Paladin
ライトロード・パラディン ジェイン
JainLightswornPaladin-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật ライトロード・パラディン ジェイン
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Paradin Jein
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Paladin Jayne
 Tên Hàn 라이트로드 파라딘 제인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 96235275
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.