Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Jam Breeding Machine

7.522bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Jam Breeding Machine
スライム(ぞう)(しょく)()
JamBreedingMachine-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Máy Sản Sinh Chất Lỏng
 Tên Nhật (Kana) スライム
ぞう
しょく
 Tên Nhật (Chuẩn) スライム増
ぞう
しょく
 Tên Nhật (rōmaji) Suraimu Zōshokuro
 Tên Nhật (Dịch) Slime Breeder Reactor
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 21770260
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên