FANDOM


Jam Breeding Machine
スライム(ぞう)(しょく)()
JamBreedingMachine-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Máy Sản Sinh Chất Lỏng
 Tên Nhật (Kana) スライム
ぞう
しょく
 Tên Nhật (Chuẩn) スライム増
ぞう
しょく
 Tên Nhật (rōmaji) Suraimu Zōshokuro
 Tên Nhật (Dịch) Slime Breeder Reactor
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 21770260
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.