Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Jam Breeding Machine (anime)

7.220bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Jam Breeding Machine
  • Nhật: スライム増殖炉
  • Kana: スライムぞうしょくろ
  • Romaji: Suraimu Zōshokuro
  • Việt: Máy Sản Sinh Chất Lỏng
Loại bài

Phép SPELL.svg

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Một lần mỗi lượt, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Slime Token" (Loại-Thủy Sinh/THỦY/Cấp sao 1/CÔNG 500/THỦ 500) trong Thế Công lên sân của bạn. Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Lật mặt bất kì quái thú khác (trừ các Slime Token), hủy lá này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jam Breeding Machine Once a turn, Special Summon 1 "Slime Token" (Aqua-Type/WATER/LEVEL 1/ATK 500/DEF 500) in Attack Position to your side of the field. When you Normal Summon or Flip Summon any other monster (except Slime Tokens), destroy this card.

Hình ảnh khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên