FANDOM


Jam Breeding Machine
  • Nhật: スライム増殖炉
  • Kana: スライムぞうしょくろ
  • Romaji: Suraimu Zōshokuro
  • Việt: Máy Sản Sinh Chất Lỏng
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Môi trường

Một lần trong lượt "Jam Breeding Machine" sản sinh 1 "Slime" với 500 CÔNG, nhưng bạn không thể Triệu hồi các quái thú khác trong khi chúng ở trên sân.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jam Breeding Machine Once per turn "Jam Breeding Machine" produces 1 "Slime" with 500 ATK, but you cannot Summon other monsters while they are on the field.
Nhật ターンごとに攻撃力500のスライムを1体生み出す スライム増殖炉が場にある限り 他のモンスターは召喚できない

Hình ảnh khác


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên