Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Jam Breeding Machine (manga)

6.309bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Jam Breeding Machine
JamBreedingMachine-JP-Manga-DM.png
Loại bài

Phép SPELL.svg

Thuộc tính

Field.svg Môi trường

Một lần trong lượt "Jam Breeding Machine" sản xuất 1 "Slime" với 500 Sức công, nhưng bạn không thể Triệu tập các quái thú khác trong khi chúng ở trên sân.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Hình ảnh khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên