Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Jam Defender

5.822bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Jam Defender
ディフェンド・スライム
JamDefender-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ディフェンド・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Difendo Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) Defend Slime
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
 Mã số 21558682
 Loại Hiệu ứng Trigger-like
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên