FANDOM


Jam Defender
ディフェンド・スライム
JamDefender-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật ディフェンド・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Difendo Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) Defend Slime
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 21558682
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]