FANDOM


Jenis, Lightsworn Mender
ライトロード・プリースト ジェニス
JenisLightswornMender-AP05-EN-SR-UE
 Tên Nhật ライトロード・プリースト ジェニス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Purīsuto Jenisu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Priest Jenis
 Tên Hàn 라이트로드 프리스트 제니스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 2100
 Mã số 83725008
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.