FANDOM


Jinzo
(じん)(ぞう)(にん)(げん)-サイコ・ショッカー
Jinzo-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じん
ぞう
にん
げん-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
ぞう
にん
げん
-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Jinzōningen - Saiko Shokkā
 Tên Nhật (Dịch) Android - Psycho Shocker
 Tên Hàn 인조인간 -사이코 쇼커-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 77585513
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên