FANDOM


Jinzo
(じん)(ぞう)(にん)(げん)-サイコ・ショッカー
Jinzo-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じん
ぞう
にん
げん-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
ぞう
にん
げん
-サイコ・ショッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Jinzōningen - Saiko Shokkā
 Tên Nhật (Dịch) Android - Psycho Shocker
 Tên Hàn 인조인간 -사이코 쇼커-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 77585513
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.