FANDOM


Jinzo
人造人間-サイコ・ショッカー
Jinzo.png
Nhóm liên quan Nhóm Jinzo
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 77585513
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Bài Bẫy, và hiệu ứng của chúng trên sân, không thể được kích hoạt. Vô hiệu tất cả hiệu ứng của Bài Bẫy trên sân.
English Description
Trap Cards, and their effects on the field, cannot be activated. Negate all Trap Card effects on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên