FANDOM


Junk Warrior
ジャンク・ウォリアー
JunkWarrior-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Binh Phế Lạp
 Tên Nhật ジャンク・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Woriā
 Tên Hàn 정크 워리어
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1300
 Mã số 60800381
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.