FANDOM


Junk Warrior
ジャンク・ウォリアー
JunkWarrior-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Binh Phế Lạp
 Tên Nhật ジャンク・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Janku Woriā
 Tên Hàn 정크 워리어
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1300
 Mã số 60800381
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.