FANDOM


Junkuriboh
ジャンクリボー
Junkuriboh-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Phế Lạp Kuriboh
 Tên Nhật ジャンクリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Jankuribō
 Tên Hàn 정크리보
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 38491199
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.