FANDOM


Jurrac Aeolo
ジュラック・アウロ
JurracAeolo-HA04-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・アウロ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Auro
 Tên Nhật (Dịch) Jurak Auro
 Tên Hàn 쥬락 아우로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dinosaur / Tuner
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 80727721
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.