FANDOM


Jurrac Aeolo
ジュラック・アウロ
JurracAeolo-HA04-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・アウロ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Auro
 Tên Nhật (Dịch) Jurak Auro
 Tên Hàn 쥬락 아우로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dinosaur / Tuner
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 80727721
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác