FANDOM


Jurrac Dino
ジュラック・デイノ
JurracDino-HA04-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・デイノ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Dino
 Tên Hàn 쥬락 디노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Tuner
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 17948378
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên