FANDOM


Jurrac Dino
ジュラック・デイノ
JurracDino-HA04-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・デイノ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Dino
 Tên Hàn 쥬락 디노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Tuner
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 17948378
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác