FANDOM


Jurrac Guaiba
ジュラック・グアイバ
JurracGuaiba-BATT-EN-SFR-UE.png
 Tên Nhật ジュラック・グアイバ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Guaiba
 Tên Hàn 쥬락 구아이바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 400
 Mã số 11012887
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên