FANDOM


Jurrac Guaiba
ジュラック・グアイバ
JurracGuaiba-BATT-EN-SFR-UE
 Tên Nhật ジュラック・グアイバ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Guaiba
 Tên Hàn 쥬락 구아이바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 400
 Mã số 11012887
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.