FANDOM


Jurrac Herra
ジュラック・ヘレラ
JurracHerra-HA04-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・ヘレラ
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Herera
 Tên Nhật (Dịch) Jurac Herrera
 Tên Hàn 쥬락 헤레라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Mã số 16111820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác