FANDOM


Jurrac Velo
ジュラック・ヴェロー
JurracVelo-HA02-EN-SR-1E
 Tên Nhật ジュラック・ヴェロー
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Verō
 Tên Nhật (Dịch) Jurrac Velor
 Tên Hàn 쥬락 벨로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 59312550
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác