FANDOM


Jurrac Velphito
ジュラック・ヴェルヒプト
JurracVelphito-HA03-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ジュラック・ヴェルヒプト
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Veruhiputo
 Tên Nhật (Dịch) Jurak Velhipto
 Tên Hàn 쥬락 벨히프트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 65961683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.