FANDOM


Jurrac Velphito
ジュラック・ヴェルヒプト
JurracVelphito-HA03-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật ジュラック・ヴェルヒプト
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Veruhiputo
 Tên Nhật (Dịch) Jurak Velhipto
 Tên Hàn 쥬락 벨히프트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dinosaur / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 65961683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên